Erinevad innovatsiooni arenduse tasemed....

Tase 1: Tavalised ettevõtjad mõtlevad kuidas leida uut toodet...

Tase 2: Kogenumad ettevõtjad mõtlevad kuidas luua süsteemi, mis looks uusi tooteid...

Tase 3: Inkubaatorid ja ettevõtluse arendajad mõtlevad kuidas luua süsteemi, mis tagaks selle, et ettevõtjad looksid süsteeme, mis looksid uusi tooteid....

Tase 4: Riik mõtleb sellele millised peaksid olema ettevõtlust toetavad süsteemid, mis aitaksid ettevõtetel luua süsteeme, mis looksid uusi tooteid.....

Tase 5: EU ja OECD mõtlevad sellele kuidas luua süsteemi, mis aitaks riikidel luua süsteeme, mis looksid süsteeme, mis toetavad ettevõtjaid süsteemide loomisel, mis loovad uusi tooteid....

Lõpuks: Kuna üle mitme taseme väga ei hüppa, siis ei saa ettevõtjad aru EU ja OECD jutust ja vastupidi.... aga kõiki neid tasemeid on siiski vaja.

Comments

  1. Mind isiklikult häirib kui keegi kirjutab, et "riik mõtleb" või "EU ja OECD" mõtlevad. Need on abstraktsioonid ja mille taga on väga erinevate inimeste väga erinevad huvid ja hoopis nemad mõtlevad.

    ReplyDelete

Post a Comment

Popular posts from this blog

Misconceptions regarding electric cars

2022 - The year of breakthrough of hybrid and remote work. The massive impact this will bring

How to move to Estonia Guide (for ICT consultants, specialists....but for others also)