Thursday, April 17, 2008

Veebi"community"-d ja parteid

Lisaks eelmisele postitusele teemal elu ei ole sport pakun välja veel ühe näite.

Natuke kaugemalt vaadates on elust valesti aru saanud parteid kes seavad endale eesmärgiks "Võita valimised". Partei eesmärk on ju pikem - maailmavaate ellu viimine. Valimised peaks ju olema selleks kõigest vahend - mitte eesmärk omaette.

Ega iseenesest sellest hullu ei ole, aga kahjuks paneb see valesti seatud eesmärk ka valesti tegutsema. Parteid kulutavad kogu energia (ja raha) lühiajaliselt enne valimisi ja valimistel edu saavutamiseks. Valimiste vahepeal valijatega eriti aktiivselt ei tegeleta.

Mis veel hullem - suur hulk energiat kulutatakse võitmiseks teiste arvelt. Aga ka teistel on sama plaan ja nii on lõpptulemuseks üleüldine kõigi parteide maine kaotus.

Nii, et siin minu positiivne ettepanek:
Parteid, tehke endale veebikeskkonnad, blogid ja foorumid mida kasutate aktiivselt ka valimiste vahepealsetel aegadel. Looge endale läbi interneti aktiivne "community". Kuulake enda community häält ja viige nende hääl ka Riigikogusse. See oleks kasulik kõigile. Partei jaoks oleks sellisel juhul valimised ainult vormistamise küsimus ja ei peaks isegi suurt hulka makulatuuri trükkima. Valijad saaks aga oma hääle kuuldavale tuua ja vähemalt tekiks tunne, et nendega asju arutatakse ..... See olekski otsedemokraatia.

Wednesday, April 16, 2008

Lühidalt inkubaatoritest

Üks meie kolleeg koostas koolitöö raames hea ja lühida referaadi inkubaatoritest maailmas ja Eestis. Kui sind huvitab mis on inkubaator ja mis on virtuaalinkubaator, siis loe seda siit: http://inkubaator.microlink.ee/images/Referaat.pdf

Monday, April 14, 2008

IT maailma suur trend - tarkvara teenusena, teenusena ostetaval IT infral

Paar kuud tagasi esinesime Oracle ja MicroLinki infotehnoloogiakonverentsil väitega, et senini ei ole maailma IT tööstus suutnud luua tarkvara tegemise (programmeerimise) süsteeme, mida suudaks kasutada ka "tavalised" inimesed. Selliseid süsteeme on küll lubatud, aga reaalsuses on nad osutunud ikkagi liiga keerukateks ja liiga mahukateks.

Tänasel päeval võib väita, et igamehe tarkvara progemise süsteemid "Tehtud!" ning tarkvara loomine saab olema tänaste koolilaste jaoks igapäevane ja IT alast kõrgharidust mitte nõudev tegevus.
Esiteks on tänapäeva "tavaline" inimene IT ja veebikasutamise osas väga palju erineva "tavalisest" inimesest 5 aastat tagasi.
Teiseks on turul mitmeid väga kiirelt arenevaid "Software-as-a-Service"-tüüpi tarkvara loomise teenused. Näiteks www.coghead.com ja http://www.bungeelabs.com/ ning teiste hulgas kohe-kohe ka Google: http://www.google.com/a/help/intl/en/index.html

Proovige neid teenuseid, jagage enda kasutuskogemust siin kommentaarides ja kui suudate mõne põneva e-teenuse valmis meisterdada, siis toetame inkubaatori programmi raames tema äriks keeramist.

Sunday, April 13, 2008

Tasuta idee!

MicroLinki inkubaatoris kuuleme iga nädal mitmeid huvitavaid IT alaseid ideid. Ideede puhul on tegijate motiveeritus sama kriitiline komponent kui idee enda sisu. Mõned ideed on aga üksikud ja ootavad tegijaid. :-) Pakuksingi siinkohal ühe sellise välja. Kui tahad selle ise realiseerida või leiad kuskilt interneti avarustest vastava teenuse, mida saaks eestindada, siis tee ära! Selle teostamine oleks ilmselgelt ka ühiskondlikult kasulik ja edendaks otsedemokraatiat.
Ideeks on allkirjade kogumise kampaania e-teenus. Klientideks oleksid parteid, MTÜ-d või kasvõi eraisikud kes soovivad koguda allkirju mõne idee toetuseks või vastu. Näiteks: http://roheline.erakond.ee/eituumajaamale/ või Ekspressi ja Postimehe allkirjade kampaania
Süsteem peaks võimaldama mugavalt registreerida kampaaniaid, kampaania lehtedele "skinne" peale panna ja allkirju koguda.
Süsteemis võiks olla lahendatud allkirja andjate identifitseerimine ehk siis kas ID kaardi või pangalingi kaudu autentimine.
Kuna kampaaniate korraldamisel on serverite võimsust vaja väga dünaamiliselt, siis soovitaksin infraks kasutada mõnda Cloud Computing-l põhinevat lahendust. Näiteks Amazoni EC2-te või Cohesive Technologies paindlik server.
Hinnaskeem võiks olla kampaania järgi või saadud allkirjade järgi. Lisateenuseks võiks osutada turundust ehk kampaania promomist ajakirjanduses, blogides, internetimaailmas.
Kui edasi mõtet heietada, siis tulevikus võiks kampaania süsteemi ühendada otse erinevate riigi infosüsteemidega ja edukate kampaaniate puhul kohe otse ministeeriumitesse otsuste projektid genereerida. :-)

Thursday, April 10, 2008

2008 +-5 aastat - majandusarengu kliimaks?

ETV näitab keskkonnakuul päris huvitavaid ja mõtlema panevaid dokumentaalfilme.

Taust: Erinevad keskkonnauudised, ÜRO kliimaraport, dokumentaalfilmid.

Minu väide: Aastad 2003-2013 on ja saavad olema inimkonna ajaloo majandusliku edukuse ja populatsiooni tipp. Sellele perioodile järgnevatel aastakümnetel tabavad Maad suured looduskatastroofid, mis põhjustavad olukorra kus SKP kasv ja inflatsioon tunduvad mingid absurdsed teemad. (Need katastroofid on väiksemas mahus juba alanud: Kuivus, üleujutused, tormid, metsapõlengud.)

Selle olukorra vältimiseks on ainsaks võimaluseks kogu inimkonna poolt vähem tarbida. Selleks tuleks kas vähendada inimeste arvu või nende poolt tarbitavaid ressursse või mõlemat. Ma olen enam kui veendunud, et enda igapäevast tarbimist on valmis vähendama ainult täis kõhuga ja soojas toas elavad inimesed. Meie - Lääne-Eurooplased ja ameeriklased. Kes mäletab Iseseisva Eesti algusaega, siis tol ajal oli loodushoid meie inimeste jaoks üsna väikese prioriteediga teema. Siis oli vaja kiirelt teenida - kõht oli tühi ja tuba oli külm. Sama on olukord praegu suurtes arengumaades, näiteks Hiinas ja Indias. Ma arvan, et pole mõtet lootagi, et tava-hiinlane oleks valmis loodushoiu nimel asendama oma laual vorsti kartuliga.

On õnneks ka mõned vastujõud! Neist kõige olulisem on tõusev nafta hind - täna kuskil $110/barrel kandis. Teiseks kallinevad toiduained. Kolmandaks üldine majanduskasvu aeglustumine ning lõpuks igasugu poliitilised probleemid, mis takistavad nafta tootmist ja müüki. Siiski, kardetavasti on nende jõudude mõju natuke hiljaks jäänud ja tekitab ühtlasi kõrvalmõjusid, näiteks metsade langetamist biokütuse põldude jaoks või kivisöe tõusvat populaarsust.

Positiivse poole pealt olen ma aga kindel, et inimkond välja ei sure. Küll me ka muutunud kliimaolukorras hakkama saame. :-) Ainsaks ohuks, mis viiks lõpliku inimkonna väljasuremiseni on tuumatehnoloogiast ja pommidest lähtuv üleilmne radiatsioon.

Lõpuks:
- Me elame inimkonna jaoks tõenäoliselt kõige paremal ajal! Nautige seda! Odavlendamine on ja jääb ainult meie eluaja nähtuseks!
- Nafta kallinemine toob kaasa praeguse koletu autostumise lõpu! Me saame jälle linnatänavatel kõndida ja puhast õhku hingata.
- Tuule- ja päikeseenergia on head, tuumaenergia tundub hea, aga on väga ohtlik.
- Käi rattaga tööl, sorteeri prügi ja ela säästlikult.

Saturday, April 5, 2008

Elu ei ole sport

Mul oli võimalus osaleda kahepäevasel koolitusel, mida viis läbi Aivar Haller. Julgen Aivarit kui koolitajat kõigile soovitada! Saate uusi mõtteid ja uusi ideid enda elu korraldamiseks.'

"Elu ei ole sport - Elus ei ole kunagi vaja võita teiste kaotuse hinnaga!" Ma usun, et see ON nii. Samuti usun, et selle väite järgi elamine tagab parema elu. :-) Parem arendada enda oskusi ja võimeid kui panna energiat mahhineerimisele, seljatagusele tegevusele ja ärapanemisele.

Paljude inimeste jaoks vajab see tõde siiski veel sõnastamist ja nendeni viimist. Kõige drastilisemaks näiteks valest arusaamast, et elu on võistlus on kõiksugu riiklikute edetabelite kohta käivad artiklid. Näiteks otsisin väljendeid "Eesti langes" ja "Eesti tõusis" viimase aasta Päevalehe artiklitest:
Kuus postkommunistlikku riiki on Eestist inimarengu poolest ees
Eesti langes korruptsioonitajumise tabelis
Eesti langes e-valitsuste pingereas ligi 100 kohta
Eesti tõusis majandusvabaduselt 8. kohale maailmas
Eesti tõusis infotehnoloogia edetabelis 20. kohale
Mõelge nendele pealkirjadele ja artiklitele korraks! Kas meil on käimas ülemaailmne riikide vaheline inimarengu või kooruptsioonitajumise võistlus? Kas probleem on selles, et meil on lühike keskmine meeste eluiga või peaksime me muretseme selle pärast, et kuues postkommunistlikus riigis on meeste eluiga pikem? Kas peaksime tegelema enda infotehnoloogia taseme pärast või on kõik OK, sest oleme Lätist ja Leedust ees?

Ärgem mõelgem ja kirjutagem artikleid sellises võtmes? See on vale. Tegelegem parem asjade sisuga mitte üksteise benchmark-mise ja võistlemisega.

Väike diskleimer: Teatud situatsioonides võib lühiajalist edu saavutada ka "ärapanemisega". Näiteks sisseastumiseksamid, müügidiilid. Aga need edud on lühiajalised ja pikemas perspektiivis saavad edukaks ikka enese arendamisega vaeva nägevad inimesed ja organisatsioonid, mitte teiste miinustele rõhuvad ja neid ära kasutavad tegelased.

Wednesday, April 2, 2008

Energia lahenduse valik

Avaldan siinkohal enda tagasihoidliku arvamuse Eesti ees seisva energeetika valiku osas. Minu arvamus on, et suurte valikute tegemisega tuleks venitada.
Miks? Peamine miks peaksime otsusega maksimaalselt venitama on see, et hetkel on kõigi suurte energeetika variantide puhul võimatu adekvaatset majanduslikku kalkulatsiooni ja tasuvusuuringut teha.
- Tuumakütuse puhul on uraani hind ennustamatu.
- Nafta ja gaasi hind on ennustamatu.
- CO2 kvootide hind on ennustamatu.
- Küttepuude, biomassi ja bioõli hind on ennustamatu.
Kõigi eelpool nimetatud energia variantide puhul on toorme hind väga suure kaaluga elektri hinnas, aga toorme hind võib kõikuda kordades ja isegi juba jaama valmides olla juba väga palju erineva algsest prognoosist. Sellest tulenevalt mida suurem investeering, seda suurem tõenäosus täiega mööda panna. Eriti riskantne oleks seega ehitada Eestisse tuumajaam. Tohutu rahaline investeering ja väga suur organisatsiooniline muudatus. Samas uraani ettearvamatust hinnast tulenev täiesti ettearvamatu tulevane elektri hind. Aga kui meil see suur jaam oleks ehitatud siis ega seda ju maha ei kanna isegi kui elektri hind peaks küündima 10 kr/kWh-ni.
Ainsad energiamoodused kus on võimalik prognoosida kui palju maksab maksimaalselt 1kWH tootmine 5-e, 10-e ja 20-e aasta pärast on tuule-, päikese- ja hüdroenergia.

Ehk siis kokkuvõttes:
- Tuul, päike ja hüdro - HEA.
- Väiksed ja energia portfelli mitmekesistavad investeeringud ja jaamad kah variant.
- Suur valik (põlevkivi, tuuma, nafta)- sellega maksimaalselt viivitada ja vaadata kuhu poole maailm liigub.

Nojah, aga eks ma olen suht rohelise mõtlemisviisiga ka. :-)

Tuesday, April 1, 2008

Riigi müügimees

Eile ja täna on Eestis "tuuril" Makedoonia investeeringute minister. Lisaks valitsuse liikmetega käib ta läbi kõik suuremad firmad ja reklaamib enda riiki. Igatahes tuleb kaabut kergitada makedoonlaste ees! Suurepärane idee! Ja ka meie peaksime endale sellise portfellita minister-müügimehe palkama.

Tema visiiidi teema firmadega kohtumisel oli väga konkreetne: ostke teenuseid Makedoonia firmadelt, meil on odav tööjõud, madalad maksud, me toetame investoreid ja aitame teil leida kontakte. Tulge ja teeme äri!