Monday, September 29, 2008

Tahad saada enda startupi uudise rahvusvahelisse pressi?

Nagu varem kirjutasin alustasin koostööd Arctic Startup-ga. Kui soovid, et sinu startup ettevõtmisest või startup-e toetavast programmist kirjutataks seal, siis kirjuta mulle. Ma hea meelega aitan Eesti innovaatilisi ettevõtmisi ja teeme siis koos loo Arcticusse. :-)

Või tule ise meiega neljapäeval, 02.10, Helsinkisse Arctic Eveningule. Või tule hommikul Open Coffeele. Kui jõuad enda pitch-i enne kella 10-t ära teha, siis ma jõuan ta ka ära kuulata ja temast kirjutada.

Veebilehtede ränking liikluse arvestuses andmetel maailmas (wwww.alexa.com):
Arctic Startup - 222 921 kohal..
mridala.blogspot.com 8 846 117 kohal.

Thursday, September 25, 2008

Hetkeseis inkubaatori ettevõtmistega

Eelmise postituse kommentaarides tegid Peep ja Jüri ettepaneku kajastada inkubaatori veebis jooksvalt seisu ettevõtmistega. Kuna veebi arendus võib veidi aega võtta, siis kirjutan hetkeseisu kohta postituse siia.

SLA kalkulaator
Kõige kaugemal on inkubaatori idee SLA kalkulaator. Selle lahenduse programmeerimine käib suure hooga Valgevene tarkvarafirmas ITransition. Meie jaoks on kogemus sellisest globaalsest outsource-misest väga huvitav ja kasulik. ITransition on tänaseni teinud enda tööd väga tublilt. Välismaalt programmeerimisest mõnikord pikemalt, aga siin paar nõuannet sellel teemal:
- Käi projekti alguses kohal. Näe neid ja näita ennast.
- Pea iganädalaselt regulaarseid Skype (pildi) konverentse. Isegi kui midagi öelda ei ole, ikka suhtle!
- Ka meie jaoks odavates riikides elavad Inimesed! Inimesed kes väärivad austust, sünnipäeva meeles pidamist ja suhtlemist.
- Arvesta, et endal kulub palju aega suhtlemise ja korraldamise peale.

Teine idee
Kahjuks teise idee sisu ja nime ma hetkel öelda ei saa. Igatahes jõudsime ühe idee arendajatega, keda on suisa kolmeliikmeline tiim, nii kaugele, et nad kolisid meie kontorisse ideed enne launchi lõpuni viima. Kontorisse kolimine on osutunud väga kasulikuks! Koostöö toimib ikka 100 korda kiiremini kui inimesed on samal korrusel võrreldes sellega kui kohtutakse kord kuus.

Idee koodnimega - Võlaturg
Selle idee sisu on natuke muutunud. Tänaseks on idee prototüüpimise faasis. See tähendab, et meie programmeerisime valmis prototüübi, mille abil idee autor tutvustab loodavat lahendust potentsiaalsetele klientidele sel ja järgmistel nädalatel.

e-advokaat
Vahepeal e-advokaadi ideed edasi ei ole arendatud, töötanud on vana keskkond ja idee autorid on teeninud enda igapäevast leiba enda päevatöökohtades. :-) Nüüd on aga uus plaan valmis ja peale selle osas kokkuleppimist läheb äri arendus edasi.

Need olid neli projekti, millega oleme kaugemale jõudnud, aga lisaks neile on meil ka veel tooremaid ideesid - projekte.

Lisaks ideedele - otsime me partnereid kellega ideede arendamist toetada: Turundust ja müüki.
Võimalik, et mõne idee toetamisel oleks vaja ka riskikapitali.

Tuesday, September 23, 2008

Inkubaatori leht huvitavamaks

Tahame parandada inkubaatori lehe külastatavust. Palun aita meid! :-) Tahame teha inkubaatori lehte atraktiivsemaks, et oleks põhjust teda rohkem vaatamas käia. Senini oleme mõelnud järgmiste teemade peale, mis on plaanis realiseerida:
- Ideede kirjutamise, hindamise ja kommenteerimise foorum.
- Uudistevoog.

Mida veel võiks teha, et sa tuleksid meie lehte tihedamini lugema?

Sunday, September 21, 2008

Koostöö ArcticStartup-ga

Alustasin koostööd Arctic Startup-ga. Arctic Startup on soomlaste poolt veetav infoportaal, kus kirjutatakse Põhjamaade ja Baltikumi interneti startup-dest. Keskkonna eesmärgiks võiks nimetada on ettevõtliku ja optimistliku meelsuse levitamist ning uute startup-de aitamist läbi info ja kontaktide jagamise.

Samuti on plaanis külastada 02.10 Helsingis toimuvat Arctic Startup üritust, tutvuda Soome ja põhjamaade startup ettevõtjatega ja luua kontakte startup-e käivitada aitavate "tugistruktuuridega" - turunduse, müügi, riskikapitalistidega. Tule ka!

Esimesena peaks Arctic Startupis "meilt" ilmuma intervjuu Valentin Ivanoviga kes käivitas eelmisel nädalal Eesti oma miniblogimise keskkonna Bizi

Loe ka varasemaid Eestist pärit innovatsiooniuudiseid.

Sunday, September 14, 2008

Tasuta idee: SaaS lahenduste portal

Pakun välja... vist juba kolmanda.... tasuta äri-idee. Võimalus globaalselt raha teenida. :-) Kuna tegemist ideega globaalsele turule, siis kirja sai ta pandud inglise keeles:
Business idea giveaway: A SaaS solution portal

..ja tõesti ma ei usu, et äri-ideid on mõtet salajas hoida: Should you keep your e-service ideas secret?

Wednesday, September 10, 2008

Küsin arvamust

Palun anna arvamus.... minu eestikeelses blogis küsimusele, et mida teeksid kui sul oleks äri-idee.


Inglisekeelses blogis ütle kui suur organisatsioon suudab effektiivselt tegeleda avatud innovatsiooniga: http://martridala.blogspot.com

Tuesday, September 9, 2008

Uus Vedur

Kirjutasin essee Toivo Tänavsuu väljakuulutatud visioonikonkursile "Uus vedur". Soovitan ka sinul hea lugeja osaleda. :-) Esialgu visioone liiga palju laekunud ei ole ja ma arvan, et teema on huvitav ning samas väga tähtis.

Minu essee:

Selleks, et viia kogu Eesti majandus uuele tasemele ei piisa ühest ettevõttest, ühest ideest või ühest lahendusest ehk nn. Nokiast. Kui meil oleks võimalik ühe tegevusega kogu majandus järgmisele tasemele viia, siis me oleks seda juba teinud. Nii, et lahendus ei ole lihtne kuid selle võrra on ta kestvam. Lihtsat lahendust on lihtne saavutada ja lihtne kaotada, lihtne kopeerida ja „teha sama asja, aga odavamalt.”

Selleks, et leida meie majandusele Uus vedur tuleb esmalt vaadata, et kus lasub meie potentsiaal. Millised Eesti omadused, varad, oskused annavad meile võimalusi majandust kasvatada. Vaatlen põgusalt ka valdkondi, kus meil ei ole võimalik uut taset saavutada. Seda selleks, et me lõpetaksime enda varade ja aja raiskamise nende valdkondade arendamise peale.

Loodusressurssid
Meie loodusressursside osas on majanduse seisukohast tähelepanuväärsed põlevkivi, mets ja põllumajandusmaa. Põlevkivi annab veel mõneks ajaks meile võimaluse olla energiasõltumatu ja samuti saab tema produktidega päris hästi kaubelda maailmaturul nii, et keskmiselt heaks äraelamiseks on põlevkivist abi.
Põllumajandusmaa ja mets on üha kasvava väärtusega. Arvestades maailma üha kasvavat rahvastikku ja halvenevat kliimat mängib oma põllumajandus lähimatel aastakümnetel väga olulist rolli näljast pääsemisel. Nii, et põllumajandus, mets, toiduainetetööstus ja puidutööstus on meie edukuse eelduseks 10-e, 20-e aasta pärast, aga paari lähima aasta jooksul nad veel kahjuks meie majandust uuele tasemele ei vii…ainsa erandina vast mööblitööstus ja Lätisse müüdav jäätis. 

Raha
Viimase 15 aastaga on Eestisse akumuleerunud päris hästi finantsvara. Meil on investoreid kes on valmis investeerima alates väikestest projektidest (kuni 100 000 kr) kuni mitmesaja miljoniliste projektideni. Samuti on endiselt hea meie krediidireiting ja usaldusväärsus välismaa kapitali silmis. See on väga hea ja annab meile võimaluse enda „Uus vedur” ka valmis ehitada.
Raha on ka Eesti riigil. Olgugi, et praegu koostatakse aasta 2009 säästueelarvet, siis ka uus eelarve on märkimisväärselt suurem 2007 aasta eelarvest ja meie riigil tegelikult on raha. Ka see on hea, sest riigi tugi „Uue veduri” käivitamisel on väga abiks.
Raha on võimalik saada läbi EAS-i ka Euroopa Liidust. Selles osas on meie asutustel, ettevõtetel ja vastava valdkonna spetsialistidel tänaseks ka märkimisväärne kogemus ja oskused.

Geograafia - turism ja transiit
Geograafia osas on meil majanduslikult üks oht ja üks võimalus. Ohuks meie majandusarengule on transiit. Transiit on üks väga madala lisaväärtusega, väga suurte keskkonna riskide ja väga konkurentsitihe tegevus. Transiidi äri majanduslik väärtus seisneb paljuski selles, et kogu riik kannab riskid ja kulud (ehitab teed, ehitab sadamad, ehitab piiripunktid, hangib saastetõrje vahendid ja on moraalselt valmis suuremat sorti katastroofideks, hingab sisse laevade ja veoautode poolt saastatud õhku) ja üksikud ärimehed lõikavad tulud. Seega meie majandusarengule on ohtlik kui me panustame aega ja raha transiidi eelisarendamisele. See aeg ja raha on siis kahjuks ära muudelt, palju kasulikematelt, valdkondadelt. Meie ministrid lobistada transiidi asemel hoopis turismi valdkonna eest.
Turism on Eesti üks tähtsamaid ekspordiartikleid ja siin on võimalusi ja potentsiaali arenguks veel palju.

Inimesed ja haridus
Viimasel ajal on palju räägitud sellest, et meil on liiga vähe tehnilise haridusega inimesi. See on loomulikult nii, aga kurtmise asemel tuleb pigem vaadata, et mida meie inimesed õppinud on ja kuidas see enda kasuks pöörata. Meil on palju majandusala spetsialiste, palju finantsspetsialiste. Majandusharidus ei ole äri tegemisel üldsegi halb ju ning avatud mõtlemisega majandusinimene suudab tänapäeva globaalses maailmas endale ka tehniliste teadmistega tegijad palgata – Indiast, Valgevenest, internetist , kust iganes. Võtke või Skype – meie tehnoloogia spetsialistid teenisid eBay-le müügist hästi, aga Skype äri käivitajad ärimehed veel paremini.

Eestlastel on suurepärane keeleoskus, avatud maailmavaade, palju kogemusi erinevatest kultuuridest.

Riik
Eesti riik on üks lihtsama asjaajamisega riike. Meie seadused on lihtsad, nad on internetis ja neid jälgitakse. Palju protseduure saab teha kiiresti ja interneti kaudu. Meil on suhteliselt vähe asjatuid bürokraatlikke toiminguid, mis takistaksid ettevõtete tegevust.

Uus vedur
Milline siis on Uus vedur, mis viib meie majanduse uuele tasemele? Meie ettevõtete ja seega meie kogu majanduse edu võti seisab „nutikates toodetes ja teenustes”. Toodetes, mille väljatöötamiseks ja tootmiseks ning müügiks ja turustamiseks kasutatakse globaalseid ressursse. Toodetes, mida müüme globaalsel või vähemalt EU turul.
Nutikas toode on midagi mis on paljudele vajalik, aga mida veel ei toodeta või kõikjal ei müüda. Näiteks:
- Huvitavad seiklusturismi tuurid;
- Meditsiin ja meditsiiniturism - hambaravi või silmalaseroperatsioonide müümine välismaalastele;
- Mõni kaval sisustuslahendus, mille tootmise autoriõigused Ikeale müüa.
- Ratastel majade tootmine, vahendamine ja müük.
- E-masspostituse teenus.
- Jne.jne.
Nutikas toode võib olla ka juba olemasoleva asja kohandamine ja müümine teistel turgudel.

Miks me peaksime nende teenuste loomisel ja müümisel edukad olema
Edu nutikate toodete väljatöötamisel annab meie ettevõtjate avatus ja meie ühiskonna väiksus ning paindlikkus. Meie ettevõtjad on julgemad ja ma usun, et lisaks minu tööandjale - MicroLinkile - on paljud firmad valmis looma avatud innovatsiooni toetavaid programme. Teine meie eelis on eestlaste oskus koostööd teha….. OK, selle väite peale hakkasid nüüd pooled lugejatest naerma ja meenutama Andrest ja Pearut. Aga kes ütles, et me peame ikka veel niimoodi kraavi kaevama? 200 aastat juba kraavide pärast jageletud, 15 aastat riigihangete pärast jageletud, nüüd on aeg firmad omavahel klasterdada ja mõni vägev uus toode EU turule välja töötada. Eksju! 
Kolmandaks nagu eelpool kirjeldatud on meil olemas selleks kõik eeldused:
- Lihtne asjaajamine riigiga
- Kapital mida investeerida
- Ettevõtlikud inimesed
- Keeleoskus
- Transpordiühendused, me oleme osa EU turust.

Kuidas neid „nutikaid teenuseid” leida
Nutika teenuste leidmiseks tuleb kaasata ideid firma seest, partneritelt ja firma väljast. Selleks tuleb teha kahte asja. Esiteks, tuleb luua ideega tegijate toetusprogramm – inkubaator. Programmi sisu võib küll ettevõteti erineda, aga põhiidee on see, et ettevõte toetab uute ideedega tegijaid ja aitab neid ideid koos ellu viia. Näiteks panustades idee ellu viimisesse enda töötajate aega, kogemust, ettevõtte tootmisressursse, müügi ja turunduskanaleid.
Teiseks, tuleb suhelda! Inkubaatori programm annab väga häid võimalusi kuulata huvitavaid uusi ideid, analüüsida neid, jälgida vastava majandusvaldkonna uudiseid kogu maailmast. Osaleda foorumitel, diskussioonidel. Osaleda ja vedada aktiivselt alaliitude tööd.

Hea näide avatud innovatsioonist ja ideede leidmisest on ka seesama „Uue veduri” konkurss. Selle asemel, et teha „arvamusliidrite” ajurünnak on mõtlemisse proovitud kaasata kõik Eesti inimesed või siis vähemalt EE lugejad. Tulemus on kindlasti parem.

MicroLinki inkubaatori kogemus näitas, et esimesed head ideed, mida katsetada leiadsime poole aastaga ning turule jõuame esimeste toodetega aastaga.

Avatud innovatsioon ei ole iseenesest midagi uut. Selle kohta on kirjutatud palju raamatuid ja palju on asutusi ja ettevõtteid kes seda viljelevad. Meie ettevõtete eeliseks on aga vähesemad korporatiivsed tõkked uute ideede käivitamisel.

Kuidas riik peaks toetama
Iga hea idee saab heaks tooteks ainult siis kui on olemas tegija kes ta ellu viib. Idee ei maksa midagi – idee koos tegijaga võib aga miljoneid sisse tuua. Eesti tegijate puhul on aga mure. Nimelt, nad on kõik juba tööl, nad teenivad suhteliselt hästi, neil on pered keda elatada ja laenud mida maksta. Sellises olukorras on väga keeruline riskida näiteks ettevõtluse alustamisega. Laenud ja koolimaksud tuleb ju ka järgmisel kuul maksta, aga toodet müüv ettevõte hakkab tulusid teenima heal juhul poole aasta pärast. Esimene poolaasta läheb toote tootmise ja müümise korraldamiseks. Selleks, et oma ettevõtte alustamine oleks lihtsam tuleb kehtestada „Ettevõtja palk”. Tegemist võiks olla Emapalgaga sarnase toetusmehhanismiga. Toimiks kindlasti sama efektiivselt kui Emapalk, meie majanduselu elavneks märkimisväärselt, sünniks palju uusi ettevõtteid, ideid ja tooteid mida nii kodu- kui välismaal müüdaks. Pikemalt ettevõtja palgast siin: http://mridala.blogspot.com/2008/02/ettevtja-palk-efektiivne-meetod.html

Eesti riik peab jätkama riiklike protseduuride lihtsustamist ja internetiseerimist. Heaks eeskujuks on siin MATA ja tulumaksudeklaratsioonid ning Justiitsministeerium ja RIK kes on peaaegu kõik oma toimingud interneti kaudu teostatavaks teinud.

Nutikad IT teenused
Nutika IT teenuse leidmine ei olegi nii keeruline. Käi enda töö juures avatud silmadega ringi ja leia tegevus, mida võiks tänu IT-le teha kiiremini ja paremini. Võib-olla on tänu IT-le võimalik mõni päris uus töömeetod kasutusele võtta või uus toode luua. Uuri, kas seda toetav IT süsteem on juba olemas – kogu maailmas (ehk googelda). Kui on, siis osta. Kui sellist toodet ei ole või ta on liiga kallis, siis tuleb lasta mõnel tarkvarafirmal vajalik süsteem programmeerida. Nüüd ongi kaks võimalust! Üks võimalus on traditsiooniline – lasta tarkvarafirmal programmeerida ja maksta talle selle eest. Teine võimalus aga, on uurida kas seda loodavat IT süsteemi võiks ka teistel (sama valdkonna) ettevõtetel vaja minna ja äkki oleks võimalik hoopis sellest tarkvarasüsteemist teha toode. Kui selline võimalus näib olevat, siis meie – MicroLinki inkubaator – aitame seda realiseerda.

P.S. IT turg on võrreldes teistega globaalsem, konkurentsitihedam, kiirem. IT innovatsiooni toetavaid inkubaatoreid ja riskikapitaliste on üle maailma kümneid ning miljoneid IT teenuseid on juba loodud, aga väga palju on veel tegemata.

Thursday, September 4, 2008

Märkmed tänaselt OpenCoffee-lt

OpenCoffee toimus täna 09:00-12:00 Mercados. Kohal oli minu subjektiivsel hinnangul üle 50-e inimese ehk tegemist oli läbi ajaloo ühe suurima Eesti OpenCoffee kogunemisega. Tänud Jürile! (Siin viide Jüri uusimale projektile: KESKUS) MicroLinkist oli meid kohal lausa 6.

Seekord ka esineti ja siinkohal järgnevad minu toimetamata märkmed:
- Priit Vimberg - Yoga Intelligent Building System - teevad intelligentseid maja süsteeme.

- Martin Salu – Realeyes: Tobii strateegiline partner. Tegelevad veebilehe alade nähtavuse analüüsiga. 4 elemendi võrdlus 120 000 kr. Alustati Eestis 2 nädalat tagasi. Inglismaal 2 aastat (6 inimest). Analüüsiks vaatab lehte rühm inimesi, näiteks pannakse kohvikus veebileht ja Tobii silmi jälgiv masin püsti, inimene vaatab 5 minutit lehte, saab tasuta lõuna. Tobii riistvaraline seade analüüsib silmade liikumist ja hiire liikumist ja hiljem tehakse pilt sellest, et milliseid objekte vaadati ja kui palju.

- Timo Jäppinen, Blundus.com? (Kahjuks ei kuulnud ma aadressi õieti). Alustas 04.2008. Blundustaker.com. Mängu idee on iPod-i 1 minut käes hoida või siis seda ära rabada. Iga mängija peab maksma ja kui iPod-i endale rabad, siis saad ta endale. Konkurendiks Sendioksjon. Tulevad Eestisse. Pärit on nad Soomest.

- Programeter, Vitas, Programeter töötab SVN/CVS-i peal. Analüüsib koodi muudatusi ja automaatselt annab ülevaate loodud koodi mahust. Näitab ka milliseid mooduleid keegi programmeeris ja millisest osast milline programmeerija teab.

- Margit Parmas. www.printreklaam.ee. Pakuvad võimalust Tasuta ülikoolides üliõpilastel paljundada, ainult et ühel lehe poolel on paljunduse kinni maksnud firma reklaam. Kuna ma enda personaalses blogis võin lubada endale ka oma arvamust, siis ütlen otse välja, et minu arust on see hirmus loodusvaenulik ja prügimägesid soodustav teenus.

- Textmarker, Märt Pikkani. TextMarker. Ajujahi konkursil 3. Koht. Väga vahva teenus, mis võimaldab veebilehel ära märkida teksti ja siis selle 3 klikiga koos kommentaaridega sõpradele saata. Võimalik, et meil õnnestub selle idee käivitamisel ka koostööd teha! Igatahes tublid kutid ja hea idee! Kahjuks live versioon valmib alles kuu aja pärast, aga demo täitsa töötas.

Wednesday, September 3, 2008

Internetiturunduse 2 väljakutset

Heaks internetiturunduseks vajad esiteks "nägu" - inimest kes kirjutab, esineb ja on sinu ala spetsialist. Teiseks vajad aega - palju rohkem aega kui ühe TV reklaami kampaania korraldamiseks. Pikemalt inglise keeles:
Key challenges while doing internetmarketing.

Tuesday, September 2, 2008

Neljapäevane OpenCoffee UUES KOHAS Ülemiste City-s, Mercados

Neljapäeval, 04.09 toimub OpenCoffee Mercados, Ülemiste City-s. Täpsem info Facebook-i grupis.

Meie inkubaatorist mina, Rauno ja Maria oleme ka kohal. Kui on huvilisi kes pole veel ML-i inkubaatoriga lähemalt tuttavad ja startup-de kõrvalt ka aega on, siis teeme ka preseka. Võib ka niisama rääkida.

Üks teema, mida võiksime üritusel arutada on "e-teenustest sõna levitamine välismaal." Kas kellelgi on kontakte või kogemusi "välismaa" ajakirjandusega ja sinna enda lugude saamisel? Millised on head PR firmad kes suudaks ajakirjanduse või blogosfääri tähelepanu arenevale uuele e-teenusele anda.
("Välismaa" all mõtlen siinkohal Lääne-Euroopat, USA-t, Kanadat, Austraaliat.)

Monday, September 1, 2008

Twitterist

Oleme nüüd pool nädalat MicroLinki inkubaatori lühisõnumeid Twitterisse üles pannud. Paar järgijat on meile ka tekkinud.

Kas Twitter ja temaga sarnased mikro-blogimise teenused nagu Facebooki LiveFeed, FriendFeed vms. on tegelikult head või on tegemist mõttetu aja raiskamisega? See on MicroLinki inkubaatori mõttes mõneti olemuslik küsimus. MicroLinki (uueks) visiooniks, millesse ma ise väga usun, on nimelt "Loome aega ja teeme elu lihtsamaks". Seega meie visiooniga ei sobi kokku enda ja lugejate aja kulutamine tarbetule infomürale.

Niisiis esiteks, et aega luua, installeerisin endale Twitteri Outlook-i plugina, mis võimaldab twitteri postitusi kiirelt teha ja kiirelt lugeda. Teiseks üritan vastata küsimusele kas Twitter on aja raiskamine või mitte. Lugesin paari päeva jooksul Twitteri kohta erinevaid blogosfääri arvamuslugusid lugenud ning senini jõudnud järeldusele, et ise enda isiklikke tegemiste Twitterdamine on üsna mõttetu aja raiskamine. Küll, aga on mõtet mikro-blogi kanalite kaudu jagada infot projektide, ettevõtmiste, enda korraldatavate ürituste vms. ettevõtmiste kohta. Näiteks MicroLinki inkubaatori tegemiste kohta. Nii, et me jätkame.

Lisaks 1:
Räägitakse, et SEO osas ka aitab.

Lisaks 2:
Kas oled märganud, et kui hakkad mõne teemaga tegelema, siis hakkad hoopis rohkem märkama selle kohta kirjutatud artikleid, uudiseid. Varem neid uudiseid nagu poleks olnudki.

Lisaks 3:
Kas keegi teab kust Twitter raha saab? Nad vist ainult kulutavad investeeritud omakapitali?

Kui oled valmis veel enda aega raiskama Twitteri kohta arvamuste lugemise kohta siis siin mõned minu arust huvitavad artiklid:
10 reasons why Twitter is great for the search industry
Tweet This: Nobody Gives a Fuck
Facebook Live Feed Kills Twitter & FriendFeed