Posts

Showing posts from July, 2018

Startupide ja IT arenduskeskuse mõjudest

Image
www.poliitika.guru on viimasel paaril nädalal tõstatanud teema startapidest ja nende mõjust Eesti majandusele. Argumente on toodud nii poolt kui vastu, aga tegelikult on selge, et startapid ja IT arenduskeskused üks parimaid viise ühiskonna jõukuse kasvatamiseks....ja seda me ju tahame. Seejuures on siiski üks teema, millele tahaksin tähelepanu juhtida.  Järjest laienev IT sektor tähendab seda, et IT tööjõuturul on suur nõudlus. See omakorda toob kaasa surve palkadele ja IT sektoris ongi palgad tõusnud viimastel aastatel keskmiselt 7-8% aastas. Loomulikult on seegi igati positiivne nähtus nii IT spetsialistide, riigi ja ka 3 euroste cappucinode müüjate seisukohalt, aga sellel on nüüd ka väike majanduslik miinus. Nimelt tähendab Põhja-Euroopa tasemele lähenev palgatase ka seda, et IT töö hind on läheneb sellele tasemele . See aga võib muuta väiksemad IT ja tehnoloogiaprojektid liiga kulukaks ja need jäävad tegemata. Eestis võiks tegelikult olla IT-d ja tehnoloogiat kasutusel palj