Posts

Showing posts from 2018

Average salary and ease of doing business

Image
One of the main parameters of an economy is the average net salary and I have been following that on my blog for some months now. Here is my short post about the last comparison: http://www.pilveraal.ee/2018/06/euroopa-keskmise-palga-areng-2018.html As I work in a data and IT company Solita and am surrounded by data scientists, engineers and developers, then I cannot only settle with following the stats but want to find the reasons for some economies doing better than the others. As a first step, let's see if the countries Ease of doing business ranking is related to the average net salary or can predict the change of the salary. If there is a correlation then it gives a clear message that working with the things that are measured by the Ease of doing business index makes people richer. No political discussion needed just copy what countries on the top of the list are doing and you get rich. :-)  Underneath you will find the graphs for the EEA/EU countries on that, but I wi

Startupide ja IT arenduskeskuse mõjudest

Image
www.poliitika.guru on viimasel paaril nädalal tõstatanud teema startapidest ja nende mõjust Eesti majandusele. Argumente on toodud nii poolt kui vastu, aga tegelikult on selge, et startapid ja IT arenduskeskused üks parimaid viise ühiskonna jõukuse kasvatamiseks....ja seda me ju tahame. Seejuures on siiski üks teema, millele tahaksin tähelepanu juhtida.  Järjest laienev IT sektor tähendab seda, et IT tööjõuturul on suur nõudlus. See omakorda toob kaasa surve palkadele ja IT sektoris ongi palgad tõusnud viimastel aastatel keskmiselt 7-8% aastas. Loomulikult on seegi igati positiivne nähtus nii IT spetsialistide, riigi ja ka 3 euroste cappucinode müüjate seisukohalt, aga sellel on nüüd ka väike majanduslik miinus. Nimelt tähendab Põhja-Euroopa tasemele lähenev palgatase ka seda, et IT töö hind on läheneb sellele tasemele . See aga võib muuta väiksemad IT ja tehnoloogiaprojektid liiga kulukaks ja need jäävad tegemata. Eestis võiks tegelikult olla IT-d ja tehnoloogiat kasutusel palj

Should you found an IT development center in Tallinn as we in Solita did?

Image
We founded the development center for Solita in Tallinn in autumn 2017. The start has been very interesting, fast and fun and our plan is to grow our team up to 15-20 IT specialists by the end of 2018. One question I get asked frequently is why we chose Tallinn as the location for the development center. Isn't the job market in Tallinn overheated, costs high and good people very difficult to find? After the first half-year, I can say that Tallinn was a very good choice for us. I will try to explain why we chose Tallinn and more generally, what are the things one should consider when choosing a location for an IT development center. The job market loop Firstly - yes, there is a lack of good specialists and salaries in the IT sector are the highest among all sectors in Estonia. However, we should look at this situation in a bigger picture and that is ruled by the following principles: - Good specialists are only in cities where there is demand for their

Euroopa keskmise palga areng 2018 esimeses pooles

Image
Siin on Euroopa riikide keskmised palgad juuni 2018 seisuga Wikipedia andmetel: 2018 aasta alguses oli seis selline: Eesti keskmine netopalk on poole aastaga kasvanud märkimisväärselt ja nagu näha, siis kõigest 30 eurone netopalga tõus võrreldes Sloveeniaga on veel vajalik, et Eestist saaks Ida- ja Kesk-Euroopa kõrgeima keskmise palgaga riik. Ühtlasi on Eesti palk tõusnud kõrgemaks Portugalist ja Maltast.

Kas see võiks olla Eesti järgmine suur eesmärk?

Image
Note: I am writing this post in Estonian so that slovenians would not understand it. :-))) Aasta algus on hea aeg mõelda tulevikule ja seada eesmärke. Nii isiklikus elus kui ka laiemalt. Nagu me teame, siis peale Natoga, EU-ga ja euroga liitumist oleme Eestis olnud veidi hädas uue suure eesmärgi seadmisel.    Reformierakonna mõte saada Euroopa viie rikkaima riigi hulka oli küll päris hea ja kõlav eesmärk, aga paraku ei vastanud ta SMART printsiibile. Esiteks ei ole rikkus üheselt defineeritud ja seega mõõdetav ning teiseks on see eesmärk endiselt ka realistlikusest päris kaugel.  Kuid ärme heida meelt ja otsime edasi! Eesmärke leiab ju teisigi häid ja mis oleks kui võtaksime eesmärgiks: Eesti Ida-Euroopa kõige kõrgema netopalgaga riigiks! See on väga hea eesmärk, sest ta on mõõdetav ja tulemused on täna avalikult esitatud ilusasti ja graafiliselt siin lehel:  https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_European_countries_by_average_wage Eesmärk on täiesti realistlik! Me oleme j