Posts

Showing posts from May, 2009

Noortekonverents juhtimisteekond

Osalesin täna konverentsil "Juhtimisteekond" . Väga tublisti korraldatud konverents, väga tublid tegijad! Professionaalne teostus, head esinejad, videoülekanne veebis. Kui siia veel lisada lõuna ja Äripäev. Ühesõnaga selle 50 krooni eest oli vähemalt samal tasemel üritus kui suured korraldajad 2500 kr eest korraldavad. Nagu Marko Rillo ütles, et "Kui tahta, siis saab! Igasugu asju on võimalik korraldada!". Mõtted, mis mina sain. Huvitavad ideed ja head lahendused sünnivad siis kui kohtuvad erinevate eluvaldkondade inimesed. Näiteks Ain Mäeotsa ettekanne sellest kuidas tema lavastajana näitetruppi juhib oli minu arust üks parimaid juhtimisteemalisi ettekandeid. Eks tegelikult ole kõik juhid nagu lavastajad, kes: - Ei saa ega tohi ise näitleja, kunstniku, piletimüüja (ehk oma tiimi) tööd ära teha, sest nad tegelikult ei ole selles kõige paremad. - Peavad oma trupi ehk tiimi tööle saama nii, et inimestel on seal hea, nende loomingulisus avaneb ja nad leiavad südamega

IdeaConnection pakub innovatsiooni (müügi)alast tööd

Mõni aeg tagasi liitusin Ideaconnection ( www.ideaconnection.com ) nimelise innovatsiooni võrgustikuga. Aeg-ajalt on neil huvitavaid artikleid ja kindlasti leiab aktiivsem kasutaja sealt endale kontakte. Seda siis mitte ainult IT alalt vaid kõigilt teistelt uute tehnoloogiate ja äri-ideede arendamise aladelt. Näiteks kõiksugu uute kütuste, materjalide, elektroonika jms. alalt. Täna sain neilt reklaamkirja, mille sisu nüüd rõõmsalt edasi vahendan. :-) Nimelt pakuvad nad kohaliku esindaja kohta. Esindaja ülesandeks on tõlkida veebileht ning müüa ja vahendada IdeaConnectioni võrgustikku ja teenuseid Eestis. Provika tasu müüdud teenuste pealt. Ma arvan, et see võiks olla päris sobiv ja huvitav töö inimestele kes tänu oma ametile omavad palju kontakte, tegelevad ja huvituvad uutest tehnoloogiatest ning kelle igapäeva töö ei ole 10h päevas täie mahviga siblimine....ehk siis õppejõud. :-) Lisaks on võrgustumine ning tehnoloogia ja tootearendusele mõtlemine väga kasulik kogu Eestile. Ehk kui h

Ümberpööratud uudis ehk Emor Soovitusindeksist

Eile kirjutas Emor enda arvamuse Soovitusindeksist . Minu arust on seal väga hästi sõnastatud Soovitusindeksi plussid: " Soovitusindeks on tõepoolest lihtne, arusaadav ning kergesti jälgitav. Selle mõõtmiseks kasutatav metoodika on selge, mistõttu on selle abil hea seada eesmärki kogu firmale ning töötajatele. Soovitusindeksi ja firma kasvu vahel on tõestatud positiivne korrelatsioon. " (Tõe huvides tuleb öelda, et see tsitaat on rebitud kontekstist välja ja Emori uudis räägib hoopiski sellest, et nende Tri*m metoodika on mingitel juhtudel parem kui Soovitusindeks. Aga tsitaadis toodud jutt on jumala õige!) Täna avastasime, et ka eBay kasutab Net Promoter ehk Soovitusindeksi metoodikat ja ei vaeva oma kliente kümneid küsimusi sisaldava ankeediga. Nii, et kui tahad, et sinu tööandjast/firmast saaks ka sama kõva tegija nagu eBay, siis liitu Soovitusindeksi teenusega ja küsi oma klientidelt, et kuidas oma teenus super-heaks saada. Peagi hakkame Soovitusindeksi lehel näitama vä

Uue majanduse mõju ettevõtete arendustegevusele - 2 peatükk

Uus majandus tähendab ettevõtete jaoks hoopis uut laadi keskkonda. Kõige enam mõjutab uus majandus ettevõtte arengut – uute toodete arendamist ja innovatsiooni. Keskendume siinkohal kolmele olulisemale mõjutegurile: finantseerimisele, personalile ja konkurentidele. FINANTSEERIMINE Tänu globaalsetele rahaturgudele, derivaatväärtpaberitele ja fondidele, sh. pensionifondidele, on tänapäeval tihti väga hägune seos omanike ja ettevõtete vahel. Finantsinvestorite osakaal on palju suurem kui strateegiliste investorite osakaal. Teine oluline erisus tänapäeval on see, et rikkaid eraisikuid ja potentsiaalseid investoreid on rohkem. Samuti on tänu internetile ja interneti teenustele efektiivsed keskkonnad kus suured fondid, väikesed erainvestorid ja kapitali otsivad ettevõtjad saavad omavahel kontakte luua ja üksteist leida. Seega heale äriprojektile on tänapäeval tunduvalt lihtsam investoreid leida kui kunagi varem. Loomulikult ei ole kapitali kaasamine triviaalne kuid siiski ta on tunduvalt lih

Uue majanduse mõju ettevõtete arendustegevusele - 1 peatükk

Kirjutan järgnevalt kaks kirjatööd "Uue majanduse" mõjust ettevõtete arendustegevusele. Kirjatükid on ajendatud Kenichi Ohmae raamatust "The Next Global Stage". Raamatust, mis on kirjutatud aastal 2005 ehk enne finantskriisi, aga väärib siiski lugemist. UUS MAJANDUS Termin „Uus majandus“ pärineb 1995 aastast kui Newsweek ta esmalt kasutusele võttis. (Wikipedia, The New Economy) Peale seda on „uuele majandusele“ omistatud nii lõputut kasvu (enne 2000 börsimulli lõhkemist) kui ka termini tühjust (peale 2000 börsimulli). Seega „uus majandus“ ei ole täpselt defineeritud ning võib vaielda selle üle, mida ta täpselt tähendab. Käesolevates postituste sarjas mõtlen „uue majanduse“ all lihtsalt seda, mis tänapäeval on majanduses ja ettevõtluses teisiti kui oli 1980-datel ja sellele eelnevalt. Muudatused on olnud radikaalsed. Rääkides „uuest majandusest“ tuleb kindlasti alustada infotehnoloogiast. Kuid tänapäeval on infotehnoloogia ainult üks alustala ja tõelised muudatused t