Posts

Showing posts from July, 2011

IT Development centers in Estonia

In 2012 the EU IT agency will open its office in Tallinn . This is a great achievement for the Estonian government and IT sector. Besides the EU IT agency Estonia currently hosts the following IT development centers: - Skype - Playtech - the biggest developer of online casinos is located in Tartu - NATO Cooperative Cyber Defence Centre of Excellence As always there are plusses and minuses to being a host country for something. The negative side that I have heard especially in the start-up community is that the development centers pull away potential IT enterpreneurs. " Why work in a risky start-up if you can get a good salary working for a development center?" is the argument one might hear. This negative side-effect was demonstrated in Lithuania where Barclay's Bank founded their IT sector and caused a significant salary increase in the IT sector. Though the argument of pulling away good specialists is valid the positive effects are much, much bigger: Firstly of

Who am I

My name is Märt Ridala and this is my blog where I write about IT, innovation and management. I have been working in the IT sector for more than 15 years in the biggest Estonian IT service providers MicroLink and Elion. Currently I work as the E-mail service development manager at TeliaSonera - the biggest telecom in the Nordics. I am also one of the co-founders and owners of www.recommy.com service. During my career I have done the following interesting things: - Develop the E-mail service of Elion and TeliaSonera - Moderate the European Innovation Agencies IT analysis task force for TAFTIE - Help to start the E-waybill system for the Estonian Forestry sector. - Run the MicroLink Incubator open-innovation program - Managed and merged a team of over 50 system administrators - Helped to start the Estonian ICT democenter . I also occassionnaly host guests there. - ...and also managed teams of different sizes, lead tens of projects, presented on seminars and written article

Pilveraal continues in English

Pilveraal will continue from now on in English. I will continue to cover IT innovation and software as a service trends and discussions .... giving it a small Estonian perspective. If you are an IT service or Software as a Service provider and you do something interesting and innovative I will be happy to cover your news and views in Pilveraal! Don't hesitate to contact me via e-mail: mart.ridala@pilveraal.ee. Maybe we can find co-operation possibilities between you and our Elion (part of TeliaSonera group) SaaS services.

Uute toodete ja teenuste loomine ning metafoorid

Mul on olnud au osaleda mitmes toodete ja teenuste strateegia loomise protsessis. Osad neist on olnud tulemuslikumad, osad vähem-tulemuslikumad. Kõik nad on olnud õpetlikud ja päris rasked. Järgnevalt jagaksin seda, mida mina neist õppisin. Väikseks sissejuhatuseks tooksin paar huvitavat seisukohta mida uue äri käivitamise kohta on öeldud: Raoul Üksvärava teooria järgi on uue äri käivitamine teadlik ja juhitav protsess, mis koosneb järgmistest etappidest: 1. Kavandamine 2. Organiseerimine 3. Mehitamine 4. Siirmine 5. Kooskõlastamine 6. Suhtlemine 7. Otsustamine 8. Eestvedamine 9. Kontrollimine Ilja Laurs ( Baltikumi ühe edukaima IKT äri - GetJar - looja) on öelnud: Kui ma õppisin ülikoolis, siis arvasin, et uue äri loomine on nagu male - õigeid käike tehes saavutad edu. Kui ma alustasin oma ettevõttega, siis leidsin, et päris male ta ei ole, et on nagu pokker - õigeid käike tuleb teada, aga palju sõltub ka õnnest. Nüüd olen veendunud, et uue äri loomine on nagu rulet

Küsimus: Millal Google+ külastatavus ületab Facebooki?

Image
Kas teadsid, et : Kui sinu sõber laeb Facebook-i uue foto (näiteks reedesest peost ööklubis) ja "tag-b" sind selle foto külge, siis.... läheb see foto ka kõigi sinu sõprade (sh. töökaaslaste, ülemuste ja äripartnerite) seinale üles. Ühest küljest on muidugi põnev avastada, et ülemus, klient ja äripartner on ka mitmekülgse eraeluga inimesed, teisalt ei ole aga eelpool kirjeldatud isikuandmete avalikustamise ahel absoluutselt korrektne. Tänaseks nädala jagu Google+ kasutanuna väidan, et Google+-s on tänu kontaktide suhtlusringidesse jagamisele võimalik palju paremini korraldada info jagamist ja lugemist. Oma suguvõsa asju saad arutada sugulastega, klassikokkutulekut korraldada klassikaaslastega, energeetika ning majanduse probleeme arutada nende valdkondade huvilistega. Seega on enam kui tõenäoline, et Google+ külastatavus asub väga kiiresti Facebook-i kannale. Palun avalda julgelt blogi paremal üleval nurgas oleva küsitluse abil arvamust, et millal see võiks juhtuda! M

E-teenuste suur väljakutse – autentimine

Image
Mul on hea võimalus juhtida Euroopa innovatsiooniagentuuride liidu TAFTIE töörühma, mis kaardistab erinevate Euroopa riikide innovatsiooniagentuuride e-lahendusi. TAFTIE eesistujaks on sellel aastal Eesti innovatsiooniagentuur EAS kes ka selle töörühma kokku kutsus. Kuna töö üheks peamiseks eesmärgiks on e-teenustega seotud väljakutsete kaardistamine, siis annab see hea võimaluse eri riikide e-teenustega seotud probleemide ja nende lahenduste võrdlemiseks. Üks suurimaid takistusi e-lahenduste efektiivsel kasutamisel on paljude riikide puhul autentimine. Siinkohal tuleb olla väga tänulik meie riigiisade julgusele ja ettenägelikkusele tänu millele meil sai omal ajal ID-kaart kasutusele võetud ja digitaalallkirjastamist võimaldav seadusandlus vastu võetud. Enamik Euroopa riike ei ole aga korralikku keskset autentimist ja digiallkirjastamist reglementeerinud ja see muudab kõigi e-teenuste tegemise tunduvalt keerulisemaks. Seega kui EAS võimaldab kogu projekti rahastamise protsessi

Google+, Facebook ja ettevõtte IT

Üleeile levis IT avalikkusesse sõnum uuest põnevast sotsiaalvõrgust nimega Google+. Loodetavasti saab see olema Google jaoks edukam projekt kui Wave või Buzz, sest Facebook on ju tänaseks veidi liiga monopoolses seisundis ja maailm vajab uut tulijat. Kes tahab täpsemalt lugeda, siis OKIA blogis on Google+ sisemusest antud päris hea ülevaade . Kas ja kuidas peaks aga sotsiaalvõrke kasutama ettevõtte või asutuse IT-s? Turunduses on sotsiaalvõrkugud ja sotsiaalmeedia tänaseks oma koha leidnud. Paljud "Hakka-meie-Facebooki-sõbraks-ja-osale-kreemi-loosimisel" kampaaniad on olnud edukad ja ilmselt on ka paljud Cherry kupongid leidnud omale omaniku läbi kellegi Facebooki seinale sattumise. Samas on ettevõtete ja klientide vaheline suhtlus sotsiaalmeedias jäänud reklaami tasemele. Kahepoolset suhtlemist eriti palju ei ole ja eks selleks on ka selge põhjus. Kahepoolne suhtlemine ehk klientide ja ka mitte-klientide küsimustele vastamine on väga töömahukas ja seega kallis ning