Energia lahenduse valik

Avaldan siinkohal enda tagasihoidliku arvamuse Eesti ees seisva energeetika valiku osas. Minu arvamus on, et suurte valikute tegemisega tuleks venitada.
Miks? Peamine miks peaksime otsusega maksimaalselt venitama on see, et hetkel on kõigi suurte energeetika variantide puhul võimatu adekvaatset majanduslikku kalkulatsiooni ja tasuvusuuringut teha.
- Tuumakütuse puhul on uraani hind ennustamatu.
- Nafta ja gaasi hind on ennustamatu.
- CO2 kvootide hind on ennustamatu.
- Küttepuude, biomassi ja bioõli hind on ennustamatu.
Kõigi eelpool nimetatud energia variantide puhul on toorme hind väga suure kaaluga elektri hinnas, aga toorme hind võib kõikuda kordades ja isegi juba jaama valmides olla juba väga palju erineva algsest prognoosist. Sellest tulenevalt mida suurem investeering, seda suurem tõenäosus täiega mööda panna. Eriti riskantne oleks seega ehitada Eestisse tuumajaam. Tohutu rahaline investeering ja väga suur organisatsiooniline muudatus. Samas uraani ettearvamatust hinnast tulenev täiesti ettearvamatu tulevane elektri hind. Aga kui meil see suur jaam oleks ehitatud siis ega seda ju maha ei kanna isegi kui elektri hind peaks küündima 10 kr/kWh-ni.
Ainsad energiamoodused kus on võimalik prognoosida kui palju maksab maksimaalselt 1kWH tootmine 5-e, 10-e ja 20-e aasta pärast on tuule-, päikese- ja hüdroenergia.

Ehk siis kokkuvõttes:
- Tuul, päike ja hüdro - HEA.
- Väiksed ja energia portfelli mitmekesistavad investeeringud ja jaamad kah variant.
- Suur valik (põlevkivi, tuuma, nafta)- sellega maksimaalselt viivitada ja vaadata kuhu poole maailm liigub.

Nojah, aga eks ma olen suht rohelise mõtlemisviisiga ka. :-)

Comments

Popular posts from this blog

Misconceptions regarding electric cars

How to move to Estonia Guide (for ICT consultants, specialists....but for others also)

Desktop, Android, IoS usage on Recommy.com