Elu ei ole sport

Mul oli võimalus osaleda kahepäevasel koolitusel, mida viis läbi Aivar Haller. Julgen Aivarit kui koolitajat kõigile soovitada! Saate uusi mõtteid ja uusi ideid enda elu korraldamiseks.'

"Elu ei ole sport - Elus ei ole kunagi vaja võita teiste kaotuse hinnaga!" Ma usun, et see ON nii. Samuti usun, et selle väite järgi elamine tagab parema elu. :-) Parem arendada enda oskusi ja võimeid kui panna energiat mahhineerimisele, seljatagusele tegevusele ja ärapanemisele.

Paljude inimeste jaoks vajab see tõde siiski veel sõnastamist ja nendeni viimist. Kõige drastilisemaks näiteks valest arusaamast, et elu on võistlus on kõiksugu riiklikute edetabelite kohta käivad artiklid. Näiteks otsisin väljendeid "Eesti langes" ja "Eesti tõusis" viimase aasta Päevalehe artiklitest:
Kuus postkommunistlikku riiki on Eestist inimarengu poolest ees
Eesti langes korruptsioonitajumise tabelis
Eesti langes e-valitsuste pingereas ligi 100 kohta
Eesti tõusis majandusvabaduselt 8. kohale maailmas
Eesti tõusis infotehnoloogia edetabelis 20. kohale
Mõelge nendele pealkirjadele ja artiklitele korraks! Kas meil on käimas ülemaailmne riikide vaheline inimarengu või kooruptsioonitajumise võistlus? Kas probleem on selles, et meil on lühike keskmine meeste eluiga või peaksime me muretseme selle pärast, et kuues postkommunistlikus riigis on meeste eluiga pikem? Kas peaksime tegelema enda infotehnoloogia taseme pärast või on kõik OK, sest oleme Lätist ja Leedust ees?

Ärgem mõelgem ja kirjutagem artikleid sellises võtmes? See on vale. Tegelegem parem asjade sisuga mitte üksteise benchmark-mise ja võistlemisega.

Väike diskleimer: Teatud situatsioonides võib lühiajalist edu saavutada ka "ärapanemisega". Näiteks sisseastumiseksamid, müügidiilid. Aga need edud on lühiajalised ja pikemas perspektiivis saavad edukaks ikka enese arendamisega vaeva nägevad inimesed ja organisatsioonid, mitte teiste miinustele rõhuvad ja neid ära kasutavad tegelased.

Comments

Popular posts from this blog

Misconceptions regarding electric cars

How to move to Estonia Guide (for ICT consultants, specialists....but for others also)

2022 - The year of breakthrough of hybrid and remote work. The massive impact this will bring