Friday, May 23, 2008

EST_IT@2018

Arengufond alustab tulevikuseiret EST_IT@2018. Seire eesmärgiks on määratleda ideed ja võimalused Eesti konkurentsivõime suurendamiseks läbi IT süsteemide. Nagu mina aru saan, siis piltlikult öeldes on uuringu esimeseks eesmärgiks leida võimalused kuidas "palkmajade tootja saab läbi IT odavamalt palkmaja toota ja paremini teda müüa". Teiseseks eesmärgiks on "Leida uusi Skype-sid".

Tegemist igati õige ja hea ettevõtmisega, mida üritame ka ML-i poolt igati kaasa aidata!

http://www.arengufond.ee/est/blog/?p=94

No comments:

Post a Comment