Saas, Paas, Cloud-Computing ja teised eesti keeles

Kui autod 100 aastat tagasi laiemalt kasutusele võeti, siis töötati välja sellised vahvad eestikeelsed sõnad nagu velg, kapott, rehv, plokikaas....

Kui arvutid 20 aastat tagasi laiemalt kasutusele võeti, siis koostati Ustus Aguri juhtimisel inglise-eesti arvutisõnastik, mille ühe koopia õnnelik omanik minagi olen ja pakuti välja sellised toredad sõnad nagu raaliroimar (computer criminal), konkatenatsioon ehk sidurdus (concatenation), peitkuvama (conceal)....

Kui Microsoft mõned aastad tagasi Office ära tõlkis, siis ilmusid meie igapäevasesse kõnepruuki sellised sõnad ja väljendid nagu manustamine, kontorist väljasoleku abimees, suvandid.....

Nüüd oleks aeg mõelda välja ja laialt kasutusele võtta ka tõlked väljenditele:
- SAAS ehk Software-as-a-Service
- PAAS ehk Platform-as-a-Service
- *AAS ehk -as-a-Service
- Grid Computing
- Cloud Computing

Esimest neist ehk SAAS-i olen ise proovinud eestindada kui "netiteenust". Viimase ehk cloud-computingu kohta leidsin aga väga huvitava tõlke MicroLinki ja Oracle poolt ühiselt korraldatava Tehnoloogiakonverentsi kavast. Sealses keynote-s räägib Oracle Vice president Alain Ozan "pilveraalindusest".

Millised uued IT-trendid ja tehnoloogiad vajaks sinu arvates tõlget? Millised võiksid olla nende terminite eestikeelsed vasted? Kas läpakast saab kunagi ka ametlik sõna ja kas tema modernsed väikevennad oleks siis netikad?

Aa...ja milline oleks keynote õige tõlge?

Comments

Post a Comment

Popular posts from this blog

Misconceptions regarding electric cars

2022 - The year of breakthrough of hybrid and remote work. The massive impact this will bring

How to move to Estonia Guide (for ICT consultants, specialists....but for others also)