Miks IT alal võiks kriisi ajal tööd rohkem olla

Lõpetasin eelmise esmaspäevase postituse lubadusega kirjutada sellest miks IT alal võiks töökohti ka kriisi ajal olla. Tegelikult võiks kriisi ajal IT alal isegi tavapärasest rohkem tööd olla. Miks, sellest allpool, aga alguses tõestuseks väike statistika.

Täna www.cv.ee-s pakutavad töökohad:
Administratiivtöö(35)
Avalik sektor(37)
Ehitus / kinnisvara(22)
Elektroonika / telekom.(24)
Energeetika / elekter(6)
Finants / raamatupidamine(23)
Haridus / teadus(10)
Infotehnoloogia(89)
Juhtimine(33)
Kaubandus(28)
Korrakaitse / päästeteenistus(4)
Kultuur / kunst / meelelahutus(10)
Meedia / avalikud suhted(16)

Olukord www.cvkeskus.ee-s:
Assisteerimine / Administreerimine 26
Ehitus / Kinnisvara 24
Elektroonika / Telekommunikatsioon 17
Energeetika / Loodusvarad 4
Finants 27
Haridus / Teadus 31
Info / Meedia 34
Infotehnoloogia / E-kaubandus 60
Juhtimine 54
Kaubandus / Majandus 79
Klienditeenindus 172
Koolitus / Personal 11
Kultuur / Meelelahutus 24
Loodusteadused / Põllumajandus 9
Mehaanika / Tehnika 18
Müük 151
Riigi- ja avalik haldus 18
Tervishoid / Farmaatsia 69
Toitlustus 49
Transport / Logistika 15
Turism / Hotellindus 76
Turundus / Reklaam / PR 43
Tööstus / Tootmine 49
Õigusala / Korrakaitse / Turva 16

...ja lõpuks www.ekspressjob.ee:
administratiivtöö (14)
analüüs (5)
avalik sektor (12)
elektroonika / telekommunikatsioon (13)
finants (5)
haridus / teadus / kultuur / kunst (8)
infotehnoloogia (61)
juhtimine (35)
kinnisvara / ehitus (3)
klienditeenindus / kaubandus (48)
majandus (6)
meedia / ajakirjandus (2)
meelelahutus (1)
mehaanika / tehnika (6)
müük (28)
õigus / korrakaitse / turvateenistus (5)
pangandus / kindlustus (3)
personalijuhtimine / koolitus (7)
põllumajandus (4)
tervishoid / sotsiaaltöö (12)
toitlustus (3)
tootmine (7)
transport / logistika (8)
turism / hotellindus (15)
turundus / reklaam / PR (12)

Kui ka arvestada, et osad töökohad on üleval mitmes portaalis, siis on meil siiski IT alal vähemalt 100 vaba töökohta. Seda siis IKT sektoris kus on kokku suurusjärgus 15 000 töötajat. 15 000 töökohta on umbes 2,5% kogu Eesti töökohtade arvust. Samas näiteks ekspressjob-i 204-st vabast töökohast moodustavad IT vabad töökohad 30%-i ja isegi CV-keskuse puhul on 1076-st vabast töökohast 6%-i IT töökohad.

Miks on see nii?
Põhjus on selles, et IT on üks peamisi vahendeid millega saavutada kulude kokkuhoidu. OECD uuringute järgi on viimastel dekaadidel olnud Info- ja Kommunikatsioonitehnoloogia (IKT) kõige tähtsam tootlikkust suurendav faktor kogu majanduses. Selge on ka see, et kriisiolukorras otsitakse efektiivsuse võimalusi palju aktiivsemalt ja kui IT pakub neid, siis on ka põhjust IT töid tellida. Teiseks ollakse kriisi ajal rohkem valmis ära kannatama muudatusi, mida iga efektiivsuskava, sealhulgas ka IT süsteemi käivitamine, kaasa toob ning kriisi ajal on võimalik läbi viia ka suuremaid ja keerulisemaid IT projekte.
Siinkohal on aga oluline täpsustada, et IT kaudu tootlikkuse tõstmine on ainult väheses osas tehnoloogiline projekt. Palju olulisemad on tööprotsesside muutmine, inimeste koolitamine, tarbetute tegevuste ära jätmine. Totruse automatiseerimine ehk ainult tehnoloogia kasutuselevõtt ei anna kahjuks tõelist efekti.

Lõpuks avaldaksin lootust, et ehk õnnestub kriisi ajal ka mõni tõeline e-riiklik suur efektiivsusprojekt ära teha. Näiteks riigiasutuste finantsarvestuse konsolideerimine, lisaks digiretseptile ka teised e-tervise projektid. Pakuksin ideena välja ka IT abil teostatava "vaikiva haldusreformi"....

Comments

Popular posts from this blog

Misconceptions regarding electric cars

How to move to Estonia Guide (for ICT consultants, specialists....but for others also)

Desktop, Android, IoS usage on Recommy.com