IT Pilveteenustest Elionis ja MicroLinkis

Postimehe lisas Otsustaja ja elektrooniliselt E24-s ilmus Raigo Neudorfi sulest artikkel pilvedesse kolivatest IT-teenustest. See on väga hea, et
ajakirjandus pilvraalindusest kui olulisest ja kiirelt arenevast trendist aina rohkem kirjutab.

Aitasin Kalev Reiljanit artikli jaoks kommentaaride kirjutamisel ning järgnevalt annaksin ülevaate Elioni ja MicroLinki seisukohast ja plaanidest IT pilveteenuste osas:

Sissejuhatuseks väike täpsustus terminoloogia osas:
Pilvraalimine ehk cloud-computing tähendab teenust kus üle võrgu on võimalik iseteenindusliku kasutajaliidese kaudu rentida arvutusvõimsust. Peamiselt serverivõimsust ja kettamahtu, aga tänapäeval ka erinevaid võrgulahendusi näiteks koormusejaoturit, veebilehtede puhvrit jms. Suurimad pakkujad on Amazon ja Rackspace.

Virtuaalserveri teenus on oma tehniliselt sisult väga sarnane pilvraalimisele. Peamiseks erinevuseks on vähemad iseteeninduse võimalused, samas on ta tavaliselt suurema paindlikkusega tehnilise lahenduse ja hinna osas. Virtuaalservereid pakuvad praktiliselt kõik IT teenusepakkujad teiste hulgas ka Elion-MicroLink

Netiteenus ehk SaaS (Software as a Service) tähendab teenust kus üle võrgu on võimalik kasutada tarkvara lahendust. Näiteks raamatupidamistarkvara, fotogaleriid, majandustarkvara, müügijuhtimise tarkvara. Tihti on netiteenus installeeritud pilvraalile pakkumaks kiiret võimalust süsteemi võimsust lisada ja vähendada. Tuntuimad netiteenused on Eestis Hot suhtluskeskkond, Soovitusindeks, Directo majandustarkvara. Maailmas on selle valdkonna esirinnas Salesforce, SugarCRM ärikliendi teenuste vallas; Gmail, Hotmail, Flickr, Picasa erakliendi teenuste vallas.

Elioni ja MicroLinki plaanid pilvtehnoloogia vallas
Elioni ja MicroLinki plaanid on pilvtehnoloogia kiire arengutrendiga kindlasti kaasas käia. Juba täna pakume aktiivselt virtuaalserveri teenust ja enamik äriettevõtetest kes kasutavad meie IT teenuseid majutavad oma infosüsteemid virtuaalserveritele.
Ilmselt ei ole mõistlik arendada välja pilvraali teenust koos täiemahulise kasutajaliidesega ainult Eesti turu jaoks. Seega osaleb Elion koos teiste TeliaSonera grupi ettevõtetega projektis mis analüüsib võimalust luua pilvraali teenus kogu TeliaSonera grupi turu jaoks.
Teisest küljest kasutame Elionis ja MicroLinkis globaalsete pilvraali ja netiteenuste pakkujate lahendusi oma teenuste komponentidena. Meie jaoks ei ole tehniliselt ja oskuste mõttes vahet kas pakkuda IT teenust eraldi füüsiliselt serverilt, meie jagatud virtuaalserveri keskkonnast või näiteks Amazoni EC2 või MicroLink Azure keskkonnast. Peamised platvormi valiku kriteeriumid on pigem majanduslikud ja õiguslikud. Näiteks tarkvara litsentseerimise reeglid.

Milline on Eesti ettevõtete teadlikkus pilvetehnoloogiate osas?
Eesti ettevõtted ja riigiasutused on väga avatud uutele tehnoloogiatele. Üldine teadlikkus nii virtuaalserverite, pilvraalimise kui ka netiteenuste osas on võrreldes teiste riikidega suhteliselt hea. Uute tehnoloogiate kasutuselevõtt toimub evolutsiooniliselt. Uute lahenduste käivitamisel arvestatakse ka nende kui võimalustega.

Millised on peamised IT pilveteenustega seotud hirmud?
Eesti ettevõtete hirmud seoses IT teenustega on võrdlemisi väikesed. Võib-olla võiks turvalisuse ja andmekaitse osas paranoia isegi suurem olla. Peamiseks tehnoloogia valiku kriteeriumiks on sageli hind ja suurim hirm pilvetehnoloogia puhul on seega ka kartus kõrge hinna või ootamatu kulu ees.

Milliseid näiteid pilvetehnoloogia kasutamisest võib tuua?
MicroLinki Arvuti Varukoopia teenus kasutab pilvraali ressursina. Kuuldavasti kasutatakse ka Äripäevas Salesforce netiteenust. Elionil MicroLinkil on sadu kliente kelle infosüsteemid on majutatud virtuaalserveritesse või kes kasutavad meie jagatud e-posti teenust MLX+.

Millised on peamised eelised pilvetehnoloogia eelised?
Peamisteks eelisteks täna on IT süsteemi käivitamise ja muutmise kiirus ning kasutuse põhine hinnastamine. Arvutusressurssi saab kiiresti ja iseteenindusliidese kaudu kasutusele võtta ja kasutusest ära anda. Maksma peab vastavalt sellele kui palju ressurssi kasutad ning puudub vajadus teha investeeringuid.
Pilvraali teenuste areng on aga väga kiire. Juba täna on võimalik saada pilvraalist (näiteks Amazonist või MS Azure-st) selliseid IT tehnilisi teenuseid ja võimalusi mida eraldi füüsilise serveriga ise teha võimalik ei ole. Näiteks koormusejaotureid või oma andmete puhverdamist.
Peamiseks takistuseks pilvraalide arengu ja kasutuselevõtu ees on suurte tarkvarafirmade litsentsipoliitika. Näiteks osasid Microsofti või Oracle lahendusi ei saagi majanduslikult mõistlikult pilvraali keskkonda installeerida. Seega hetkel juhib kogu valdkonna arengut juriidika mitte tehnoloogia.

Kas ja kui suurt kokkuhoidu pilvetehnoloogia võiks ettevõttele anda?
Kokkuhoid või suurem kulu sõltub igast konkreetsest lahendusest. Tüüpiline pilvraali hinnastamine koosneb pisikestest tasudest (näiteks 0,01 USA senti/GB). Sellest tulenevalt tundub pilvraal odav, aga kuna erinevaid kulu komponente on palju, siis võib ta kokkuvõttes tulla ikkagi kallim kui virtuaalserver või oma server.

Kui valmis hetkel üldse Eesti turg selleks on, et siin ettevõtjad pilvetehnoloogia võimalusi kasutama hakkaksid?
Eesti turg ja teenusepakkujad on valmis. Paljuski sõltub aga pilvtehnoloogia areng ja kasutuselevõtt globaalsetest teenusepakkujatest: Amazonist, Googlest, Microsoftist, Oraclest. Väikesed muudatused pilvraali hinnastamises, litsentsipoliitika reeglites või uutes teenustes võivad muuta pilti drastiliselt. Seega kui mõni pilvraali lahendus hakkab olema märkimisväärselt soodsam kui virtuaalserver või eraldiseisev füüsiline server hakkab tema osakaal uute lahenduste tehnoloogias tõusma.

Oluline on siia lõppu märkida siiski, et pilvraal ehk riistvara ja majutuse osakaal tervikliku IT süsteemi kulust on võrdlemisi väike. Jäädes kuskile 10-15% kanti. Sellest tulenevalt on majanduslikkuse mõju osas netiteenuste ehk SAAS valdkonna areng tunduvalt olulisem kui pilvraalindus.

Comments

Popular posts from this blog

Misconceptions regarding electric cars

How to move to Estonia Guide (for ICT consultants, specialists....but for others also)

Desktop, Android, IoS usage on Recommy.com