Programmeerimise ostmine Valgevenest

Saabusime eile tagasi Minskist. Kaalume tõsiselt programmeerimise sisseostmist mõnelt Valgevene firmalt. Oleme käivitanud ühe pilootprojekti ja lõime kontaktid kokku kolme sealse firmaga.

Sealsed tarkvara arenduse firmad jätsid positiivse mulje. Protsessid on läbi mõeldud ja töökorraldus paigas. Kõik müügimehed, projektijuhid ja spetsialistid kellega erinevates firmades rääkisime valdasid vabalt inglise keelt. Kogemust neil on, nad on teinud päris palju välismaale tööd. Kuna Valgevenes sisemiselt praktiliselt IT-d ei kasutata ja ei osteta, siis on kõik IT firmad orienteeritud täielikult ekspordile. Riik ostab IT-d väga vähe ning nagu üks nende projektijuht ütles - riigi ametites on tööprotsessid väga segased ja IT-ga oleks väga keeruline segadust automatiseerida.

Põhilised välisturud on Lääne-Euroopa, USA ja väga tähtsal kohal on ka Venemaa. Venemaa firmad pidid tellijatena olema omaette nähtus. Tarkvara arenduse lähteülesanne on harva väga palju põhjalikum kui "Me tahame dokumendihaldussüsteemi kus oleks sees kõik sisenevad ja väljuvad dokumendid." Venemaale arendustöö müümisel tasub planeerida väga palju vaba ressurssi kuskile septembrisse, oktoobrisse. Siis avastavab paljud asutused, et neil on suur hulk kulutamata eelarvet vaja aasta lõpuks tarkvaraks muuta.

Suurimad tegijad on ITransition, Oxigile, Qulix, IBA ja paljud teised. Kõvemaid tegijaid firmasid tundus olevat kuskil kümne ringis. Lennujaamas domineerisid ainult tarkvara off-shore outsourcingut pakkuvad reklaamid.

Kuidas nende tarkvara arendust kasutada.
Üks võimalikest variantidest, mis ka mulle perspektiivikas tundub on järgmine rollide jaotus:
1. Lõppklient kelle juures on lõppkasutajad, tellija ja maksja.
2. Lõppkliendi juures olev "kohalik" IT firma, näiteks ML. Tema juures on Projektijuht, ärianalüütik ja tehniline arhitekt. Kohalik IT firma intervjueerib lõppkasutajaid, analüüsib kliendi vajadusi ja tehnilist süsteemi ning koostab selle põhjal lähteülesande arendusfirmale.
3. Arendusfirma. Tema juures on Projektijuht, tehnilised arhitektid, programmeerijad ja kvaliteedi kontroll. Tema peamiseks suhtluspartneriks on "kohalik" IT firma kellelt saadud lähteülesande järgi luuakse tarkvara. Tema teeb ära põhilise tehnilise töö.

Meie proovime esimese piloodina kaasata üht Valgevene firmat loomaks tarkvara inkubaatori ideele "SLA kalkulaator". SLA kalkulaator saab olema e-teenus, kuhu sisestad SLA (Service Level Agreement) tingimused ning igakuiselt SLA-ga kaetud teenuse katkestused ning mis nende andmete järgi koostab raporti SLA tingimuste täitmise kohta.

Comments

  1. Kindlasti programmeerimise offshoringu puhul, proovige www.programeter.com ...see aitab paremini arusaada, mis hajutatud tarkvarameeskonnas toimub ja paremini manageerida teenusepakkujaga suhteid.

    Soft on eesti arendatud ;)

    Mark

    ReplyDelete
  2. Loodetavasti Programeteri äril läheb hästi ja teie teenusest saab edukas globaalne toode. :-) Kuniks aga ITransition kõvasti vaeva näeb ja töö kiirelt .... isegi nii kiirelt, et me ei jõua teda vastu võtta...tehakse, siis on suhe ka ilma mõõtmata hea.

    ReplyDelete

Post a Comment

Popular posts from this blog

Misconceptions regarding electric cars

How to move to Estonia Guide (for ICT consultants, specialists....but for others also)

Desktop, Android, IoS usage on Recommy.com