Kuidas ennustada tulevikku ehk ise genereeruvatest nähtustest

Paljud majanduse ja ühiskondlikud protsessid on oma iseloomult positiivse tagasisidega lülitused, ehk nähtus ise toob tagajärgi mis mõjutavad nähtust ennast positiivselt. Üritades vältida automaatika terminoloogiat selgitan kuidas tänu sellele nähtusele on võimalik tulevikku ennustada ja võib-olla suisa kujundada.

Üks hea näide ennast ise genereerivast nähtusest on Tallinna turism. Tänu sellele, et meil on ilus Vanalinn ja kena loodus oli paarkümmend aastat tagasi mõistlik ehitada Tallinnasse esimesed hotellid ja avada esimene laevaliin. Kuna selle esimese laevaliiniga tulid esimesed turistid esimestesse hotellidesse, siis oli peagi mõtet avada veel hotelle... ja nii edasi tulid meile esimene restoran, giidifirma, lennuliin ja suveniiripood. Iga uus turistidele mõeldud objekt toob kogu süsteemi lisaväärtust juurde, mis omakorda annab põhjuse tulla siia veel suuremal arvul turistidel ja luua veelgi uusi objekte. Süsteem genereerib ennast ise kuni mõni valdkond osutub (ajutiseks) pudelikaelaks ja hakkab kasvu piirama. Peale pudelikaela likvideerimist nihkub see tavaliselt järgmisesse kohta kuid kogu nähtusel säilib tung kasvada.

Olgugi, et igal ennast genereerival nähtusel on oma loomulikud piirid iseloomustab neid suur jõud. Neid peatada on väga raske ja positiivses mõttes on nende peal võimalik päris hästi "purjetada". Näiteks müüa Tallinna vanalinnas 11 euro eest õlut või avades siia üha uusi lennuliine. Tavaliselt on ühe ennast genereeriva nähtuse lõpetamiseks vaja päris suurt katastroofi - sõda, riigikorra muutust või mingi olulise ressurssi täielikku lõppemist. Kõik muu annab ainult ajutisi tagasilööke.

Võib-olla kõige olulisemaks ennast genereerivaks nähtuseks on raha. Nii üksikisiku kui ühiskonna tasemel. Seda illustreerib hästi meie suuromanike rootslaste käekäik. Omades vara ja raha on nad edukalt välisriikidesse investeerinud ja selle pealt teenivad nad korralikke dividende. Kuigi vahest lähevad investeeringud "Armeenia kulda", siis enamasti teenivad nad oma omanikke hästi. Protsess on selgelt ennast genereeriv - dividendid annavad võimaluse veelgi investeerida. Läbi mille on võimalik teenida veelgi suuremaid dividende. Nähtus on võimas ja pikaajaline. Varandus kasvab küll vaikselt, kümnete aastate jooksul, aga rahulikel ühiskondadel kiiret ei ole.
Varanduse kasvatamisel on ka vastandprotsess. Laenamine. See on nii üksikisiku, ettevõtte kui ühiskonna tasemel riskantne, sest eeldab laenatud raha suuremat tootlust kui laenu intress ja sunnib sageli veelgi juurde laenama. Ehk ilusasti öeldult - refinantseerima.

Ennast genereeruvaid nähtusi on palju positiivseid. Näiteks rahvasport: Rohkem sportijaid, tähendab rohkem üritusi, tähendab rohkem juttu spordist, tähendab rohkem poode, tähendab rohkem reklaami, tähendab rohkem sportijaid.

...kuid on ka negatiivseid. Näiteks valglinnastumine toob linna rohkem autosid ja postkastidesse rohkem aiandusega seotud reklaame, mis omakorda populariseerib linnast väljas elamist ehk valglinnastumist.
Üks traditsiooniline ennast toitev nähtus on ka ühiskonna kihistumine. Rikkad panevad lapsed kallimasse kooli ja lävivad rohkem teiste rikastega, mis annab lastele selgelt paremad eeldused saada ka rikkaks.
Ka kliima soojenemine on ise genereeruv: soojem ilm tähendab vähem lund, tähendab rohkem päikese soojuse absorbeerumist, tähendab soojemat ilma.
Negatiivse ennast toitva nähtusena võib veel nimetada korruptsiooni. 90-date alguses olid Eesti ja Läti ühiskond korruptsiooni osas suhteliselt võrdses positsioonis. Piisas aga väikesest erinevusest. Näiteks vabast ajalehest, usinast politseinikust Eestis või ühest korruptandist linnapeast Lätis ja ennast võimendav korruptsioon hakkas Lätis kasvama kuid püsib Eestis suuremalt jaolt ohjes.

Seega jälgides nähtuseid mis on ennast genereerivad võib saada aimu sellest mida tulevik toob. Ennast genereerivad nähtused võimenduvad kui nende vastu midagi radikaalset ette ei võeta. Nendega tuleb arvestada või paremal juhul õnnestub neid ka ära kasutada. Sealjuures on oluline vahet teha ennast genereerivatel protsessidel ja moeröögatustel. Näiteks Internetis on Facebook täna selgelt ennast genereeriv võimas trend, aga Twitter praeguses formaadis mööduv mood.

Arvestades kõike eelpooltoodut panen mõned julged ennustused kirja:
- Kreeka peab kõvasti oma maad ja varandust maha müüma muidu ta oma laene tagasi ei maksa.
- Bing ei suuda kunagi edestada populaarsuselt Google-t, sest Google Analytics, Webmaster Tools, Youtube, Maps, Picasa ja teised teenused ning nende kasutajad genereerivad Google populaarsust.
- Eestlased peavad veel vähemalt kümme aastat kõvasti töötama ja laenu tagasi maksma enne kui meil tekib võimalus muutuda intresside maksjatest intresside saajateks. Intresside saamine, aga on oluline eeldus Euroopa rikkamate riikide hulka saamiseks ehk tarkade eksportimise asendamiseks tarkade importimisega. (Siinkohal pean ma silmas eraisikute, ettevõtete, riigi ja välisinvesteeringute summat, mitte ainult riigivõlga.)
- Kui vähegi on ilma, siis koguvad Tartu Neliküritused aina rohkem rahvast kuni osalejate arvu hakkab piirama logistika ja raja laius.
- 10 aasta pärast on Eesti tugeva ja mitmekesise tehnoloogiaettevõtlusega riik. :-)

Comments

Popular posts from this blog

Misconceptions regarding electric cars

How to move to Estonia Guide (for ICT consultants, specialists....but for others also)

Last mile delivery revolution in Estonia