Tööjõuturul on masinatel inimeste ees kohatud eelised!

Kas ei ole ebaõiglane, et masina töö pealt ei pea maksma tulumaksu, sotsmaksu, töötuskindlustust ja pensionifondi? Töö on ju töö ja miks masina tehtud tööd peaks käsitlema teisiti kui inimese tehtut? Miks seame inimesed võrreldes masinatega ebavõrdsesse seisu tööjõuturul? Peale maksude peab inimeste puhul veel täitma kõiksugu norme: tervisekontroll, koondamistasud.... Kas ei ole see seadusandlus pärit kõik 20. sajandi algusest kus masinad veel ei konkureerinud inimestega kõigil võimalikel elualadel?

Või päris vist siiski mitte. Sotsiaalmaksu võiks käsitleda kui inimese hoolduskulu, pensionifond ja töötukindlustus on ainult inimestega seotud.... Ainult tulumaks on selline kohatu maks, mis ei tulene inimese ja masina erinevuse spetsiifikast ja peaks olema inimtöö ja masina töö puhul võrdne. Näiteks 0.

Minu ettepanekud:
- Asendada tulumaks teiste maksudega.
- Teha kõik maksud töötajale nähtavaks. Palgatõendile kirjutada, et tööandja maksis välja x kr ja sellest läks riigile.... Ma vean kihla, et enamik inimesi üldse ei teagi, et iga nende saadud 100 kr pealt saab riik 33 kr sotsiaalmaksu. Nii läheks poliitprogrammid õigesse fookusesse. Tulumaksu vähendamise kõrval oleks popp ka teisi makse alandada.

Comments

Popular posts from this blog

Misconceptions regarding electric cars

How to move to Estonia Guide (for ICT consultants, specialists....but for others also)

2022 - The year of breakthrough of hybrid and remote work. The massive impact this will bring