Ettevõtte alustamisest

Lugesin ühe Ettevõtluse aine raames läbi paar alustava ettevõtja stardipäevikut. Soovitan ka lugeda. Minu jaoks oli nende lugude moraal järgmine.

Mida arvestada oma ettevõtte alustamisel.

1. Ettevalmistus
Mõlema uue ettevõtte stardipäevikust tuleb välja ettevõtte käivitamisele eelneva ettevalmistamise tähtsus. Kusjuures alustamiseks ei peaks siinkohal lugema mitte ettevõtte registreerimist vaid aktiivse tegutsemise jaoks vajalike suurte kulutuste tegemise hetke: kohviku rendilepingu sõlmimist või töökohast loobumist. Ettevalmistamise all pean siin silmas võib-olla tavapärasest natuke erinevat vaatenurka: suhete loomist, õppimist, varude kogumist ja maksimaalselt paljude asjade ära tegemist enne alustamist.

1.1. Suhete loomine
Mõlema ettevõtja, eriti Caffe Truffe, lood näitasid kuivõrd oluline on omada palju tuttavaid, häid suhteid ja kontakte. Kontakte on vaja tulevaste klientide leidmiseks, asjade (põhivara) hankimiseks, asjaajamise korraldamiseks ja kõiksugu tööde tegemiseks. Ilmselgelt tasub suhtevõrgustik luua enne kui ettevõttega alustada. Kui alustada kontaktide otsimisega alles siis kui ettevõte on juba moodustatud, tuleb arvestada, et see võtab nii aega kui ka nõuab tööd, seega peaks jälgima, et sellel ajal ettevõtte kulud ei oleks veel liiga suured ja saaks suhete loomisega tegeleda. Suhete loomine on raskelt mõõdetav ja paljudele ka kindlasti raske, aga tegemist on kindlasti ühe tähtsaima eduteguriga.
1.2. Kõige olulisemate suhete loomine ehk partnerid ja töötajad
Inimesed on iga ettevõtmise puhul kesksel kohal. Olgu tegemist kohviku, ehituse või keerukat mikrobioloogia tehnoloogiat arendava firmaga, ikka on lõppkokkuvõttes inimesed need kes otsustavad ettevõtmise edukuse, mitte masinad, patendid või ruumid. Kõige olulisemad inimesed on uue ettevõtja jaoks partnerid ja seejärel esimesed töötajad. Selge on see, et kui partneritega ei suudeta ühistele kokkulepetele jõuda, siis on ettevõtmine läbi. Olgu firma ja idee ise ja firma majanduslikult ükskõik kui heal järjel – segadus partnerite vahel viib kindlasti kas lahku minekuni või halvemal juhul pankrotini. Heade partnerite leidmine on aga väga raske. Keerukuse iseloomustamiseks võrdleksin ettevõtja partneri leidmist kaasa leidmise ja perekonna loomisega:
- Nii pere moodustamisel kui ka ettevõtte käivitamisel on alguses väga raske: raha on vähe, aega ei ole, tööd on palju, kõik on ebakindel.
- Nii pere kui ettevõtte puhul peab partnerite vahel olema 100% usaldus. Usaldus, et partner annab endast maksimumi, et ta aitab häda olukorras ja et ta rahaga plehku ei pane.
- Ettevõtte ja pere alguses ei ole välja kujunenud kokkuleppeid kuidas midagi tehakse, kuidas otsustatakse, kes mida otsustab ja kuidas kokkulepetele jõutakse. Suhtlemisoskused ja kokkulepetele jõudmine on seega keerukas, aga väga tähtis.
- Abikaasa leidmiseks on traditsiooniliselt välja kujunenud ühiskondlikud struktuurid ja tavad ööklubide, tantsuseltside, kursapidude jms. näol – ettevõtlus-partneri jaoks selliseid struktuure ei ole.
- Pere puhul aitavad armastus ja seks pehmendada emotsioone….ettevõtte partnerite puhul loodus selliseid abilisi ette ei ole näinud.
- Õnneks ei ole ettevõtluse puhul erinevalt perest lahkuminek ja teise partneri otsimine moraalselt taunitav ega põhjusta inimtragöödiat süütutele lastele.
Lisaks partneritele on väga tähtsad ka töötajad. Eriti alguses kus firma ei suuda pakkuda kõrget palka ja stabiilsust ning teisalt on iga töötaja panus väga selgelt otsustav, on heade töötajate kaasamine väga kriitiline edufaktor.

1.3. Õppimine
„Loll ja tema raha lähevad ruttu lahku“ on öelnud Olari Taal. Lisaks luksauto ostmisele, SMS laenu võtmisele on üks kindel viis oma rahast lahku minemiseks ettevõtte alustamine ilma, et oleks selge ülevaade ettevõtte tegevusvaldkonnast, turust, konkurentidest, raamatupidamisest ja seadusandlusest. Kindlasti ei pea kõike ise teadma, aga üldine ülevaade peaks kõigist neist valdkondadest olema ja väga abiks on kui tead „kedagi kes teab“ ja kohti kus vajalik info kirjas on.
Viimastel aastatel on Eestis üha tähtsamaks muutunud EAS-i ja omavalitsuste kaudu jagatavate (euro)toetuste tundmine. See on väga mahukas valdkond ja tihti peale päris suurt kirjatööd nõudev kuid see tasub endale selgeks teha, sest võimaldab ettevõtte jaoks nii olulisel alguse ajal saada täiendavat kapitali ja abi.
Igasuguse õppimise puhul on vana tõde see, et tehes õpib inimene kõige paremini. Seega on üheks heaks võimaluseks proovida ettevõtte alustamist paar korda võttes selleks väheseid riske. Näiteks osaledes aktiivselt mõne teise ettevõtmise alustamises töötajana või käivitades oma ettevõte, aga mitte teha kohe suuri kulutusi vaid testides ideid kas koos teistega või lihtsalt rääkides. Viimane meetod on ka väga kasulik suhete loomiseks ja kogemuste saamiseks.

1.4. Varude kogumine ja maksimaalselt paljude asjade ette ära tegemine.

Kindel on see, et enne ettevõtte käivitamist ei ole võimalik kõiki juhtumeid, kulusid ning ära langevaid tulusid ette ennustada. Seetõttu ei ole mõistlik näiteks ehitada kogu ettevõtmist üles laenuraha peale. Arvestada tuleb ka isiklike laenude ja kuludega.
Raha ei ole ainuke mida tasub enne „suure panga peale minekut“ ehk suurte kohustuste võtmist varuda. Kindlasti tasub „varuda plaane“ ehk teha tagavara plaane, mida käivitada siis kui esialgse plaani rakendamisel suuri raskusi tekib. Päris ja tagavara plaanid võiksid olla midagi enamat kui lihtsalt mõte või kirjatükk. Näiteks võiks neid ette arutada inimestega kelle abi võib nende rakendamisel vaja minna ja sõlmida ka eelnevaid kokkuleppeid.
Väga oluline on planeerida ajavaru. Ajavaru kahes mõttes. Esiteks ei tohi eeldada, et kõik läheb nii nagu alguses plaanitud ja sõlmida klientide, töötajate, partnerite ja hankijatega kokkuleppeid liiga varaste tähtaegadega. Teiseks ei tohi eeldada, et tulevased tulud hakkavad laekuma nii nagu planeeritud – reeglina hakkavad nad tulema hiljem ja hoopis väiksemas mahus. Seega kui ettevõtja perel on tagavara raha oma kodulaenu maksmiseks järgnevaks 6 kuuks, siis ei tasu minna suure hurraaga käivitama äriplaani, mis „suure tõenäosusega“ lubab esimesi tulusid 6. kuul peale käivitamist.

2. Aeg
Kõige suuremaks defitsiidiks on alustava ettevõtja jaoks aeg. Aeg on paljudel juhtudel isegi suurem probleem kui raha. Aja säästmiseks tasub rakendada järgmist:
- Mitte karta tööde ostmist. Näiteks raamatupidamist saab teha ise, aga targem on ta raamatupidajalt osta. Kindlasti oskab väikeettevõtte puhul ettevõtja ise teha alguses peaaegu kõiki vajalikke töid kuid kiiruse huvides on paljud tööd targem anda teistele teha.
- Valida hoolikalt projekte kus osaleda. Tänu väga positiivsele kolmanda sektori arengule on Eestis tänapäeval võimalik kogu oma aeg ja veel 10 korda lisaks kulutada heategevuslike ettevõtmiste peale. Näiteks koolitada oma valdkonnas teisi, kirjutada artikleid, osaleda valdkonna liitude ja klubide tegevusel. See on kindlasti vajalik ja aitab ettevõtte turundusele kaasa, aga kuhugile tuleb piir tõmmata ja valik projektide vahel enda jaoks teha.
- Teha enne maksimaalselt palju ära. Näiteks õppida selgeks valitud valdkond ja vajalikud töömeetodid. Teiseks saab ette valmistada ja endale selgeks teha kogu vajalik paberimajandus. Kirjutada valmis lepingu, arve, taotluse blanketid või kasvõi kirjutada enne valmis EAS-i starditoetuse jaoks vajalik äriplaan, mida siis õige aja kättejõudmisel ainult kohendada.
- Mitte teha üksi vaid koos. Praktika näitab selgelt, et koos on inimesed efektiivsemad kui üksi tegutsedes ega me niisama pole kogunenud elama sadade tuhandetena kõrvuti ühes linnas.

Comments

Popular posts from this blog

Misconceptions regarding electric cars

How to move to Estonia Guide (for ICT consultants, specialists....but for others also)

Last mile delivery revolution in Estonia