Kinnisvara hinna probleemi lahendus

Kõik me oleme nõus, et Tallinnas on kinnisvara hind liiga kõrge. Kui keskmiselt võiks ühe korteri ruutmeetri hind võrduda keskmise kuupalgaga, siis Tallinnas on ta kaks või kolm korda kallim. Mul on lahendus välja pakkuda!

Riiklikult tuleks seada piir kodulaenu maksimaalsele perioodile! Kui praegu annavad pangad laenu isegi kuni 40-ks aastaks, siis see maksimaalne periood tuleks seadusega tuua alla näiteks 15-ks aastaks.

Meetod: Alates aastast 2010 vähendada iga aasta lubatud maksimaalset kodulaenu perioodi pikkust 1a. võrra. Seda alustades 30-st aastast kuni 15 aastani.

Tulemus: "Õhu komponent" mis on kinnisvara virtuaalses osas - maa hinnas ja asukoha väärtuses - väheneks. Säiliks ostjate võime maksta kinnisvara ehitamiseks vajalik hind ja kõik saaksid endale kodu siiski soetada. Väheneks periood, milleks noor pere peab ennast võlaorjusesse määrama tahtes endale kodu soetada.

Miks praegu: Praegu võiks hakata sellist eelnõu ettevalmistama, et saada ta järgmise majandustõusu alguseks valmis ja käiku lasta.

Pööraks ümber: Me oleme näinud kuidas sama protsess toimib teistpidi. Kui pangad on aastate 2000-2006 joksul maksimaalset kodulaenu perioodi pikendanud, siis see on endaga kaasa toonud proportsionaalse kinnisvarahindade tõusu. Kasvanud on "õhu komponent" ehk maa ja asukoha väärtus. Üldises plaanis on maksimaalse laenuperioodi pikendamine toonud palgatöölistest kodu soetajatele kaasa ainult õnnetust - võlaorjus pikenes aga võimalused asukoha ja ruutmeetrite osas jäid samaks.

Comments

Popular posts from this blog

Misconceptions regarding electric cars

How to move to Estonia Guide (for ICT consultants, specialists....but for others also)

Desktop, Android, IoS usage on Recommy.com